top of page
  • Foto van schrijverzielenvuur

In de schaduw van mijn hart

-- De redding van het schaduwkind --


In de schaduw van mijn hart is het koud en kil ben ik niet langer de vrouw die ik zijn wil Daar ben ik klein ineengedoken en stil verstop ik alles wat ik zo graag tonen wil Daar voel ik me gekwetst eenzaam en alleen mis ik licht en liefde om me heen Dus probeer ik recht te staan uit de schaduw te komen mijn hart te openen om aan de wereld te tonen Hier ben ik! Ik wil gelukkig zijn en stralen alles wat ik kan uit dit leven halen! “Sssst”, zegt een stem in de schaduw “Wees nu even stil en luister aandachtig naar wat ze zeggen wil” De schaduwvrouw zet zich naast het schaduwkind slaat haar arm om haar heen “Kom hier mijn vri’nd” De tranen van het kind stromen, ze komt tot rust blij dat er iemand luistert en haar niet meteen sust De schaduw wordt iets minder kil het kind is niet langer alleen Ze voelt nu liefde en warmte om zich heen En zo, in de schaduw van mijn hart ontmoet de vrouw het kind en maakt met dat ene gebaar een eind aan een jarenlang schrikbewind


Recente blogposts

Alles weergeven

留言


Post: Blog2_Post
bottom of page